Få 3 gratis tilbud
« Vorige

Få 3 gratis tilbud på forsikring

En traditionsrig forsikringsmand vil meget gerne klare f.eks. disse opgaver: bådforsikring, husforsikring, bilejerskifteforsikring og international familieforsikring. Hjemme hos dig selv, kan du gennemlæse buddene og siden acceptere det allerbedste forsikringstilbud. Vore partnere byder ind på den indlagte forsikringsopgave, og så kan du bagefter frit acceptere det bedst egnede tilbud.
Kvalificerede forsikringsmæglere tilbyder selvsagt at servicere kunder i alle områder for eksempel i region Nordjylland. Tag hul på en smykkeforsikring med det samme, vi tilbyder at lokalisere to-tre fuldstændig uforpligtende forsikringstilbud. Få utrolig nemt den mest fordelagtige pris på den oprettede forsikrings opgave her på 3forsikringstilbud.dk - endda med kanon godt nedslag.
 
Få 3 gratis tilbud på forsikring
Anders Lumholt, Frederiksværk: Jeg sammenlignede med det samme tre skræddersyede tilbud og blev valgt til en opgave omhandlende international familieforsikring i Frederiksværk. Super tjeneste, kan ikke andet end give thumbs up (og jeg fik rabat). Inden for 1-3 hverdage kontaktes du af de 3 konkurrerende forsikringsfirmaer med hver deres herlige tilbud. Lad produktive og fine forsikringsmandfagfolk tæt på, hvor du er byde på din forsikringsopgave.
 
Forsikringsbranchen
Før 11. september blev terrorbegivenheder i almindelighed anset for forsikringsbare, men ingen af den slags begivenheder havde udløst erstatninger på over 1 mia. $. Nu var der tilføjet en ny dimension til risikobilledet og det potentielle erstatningsniveau. Det internationale genforsikringsmarked reagerede umiddelbart ved at indføre undtagelser i forsikringsdækningen. Specielt på luftfartsområdet betød bortfald af privat forsikringsdækning indførelse af midlertidige offentlige forsikringsordninger i Nordamerika og EU, da man ellers måtte se i øjnene, at lufttrafikken ikke kunne fortsætte. Situationen gjorde det vanskeligt for danske forsikringsselskaber at skaffe den fornødne reassurance til at dække skader i direkte forsikring. Tabene i reassurancen ramte også Kjøbenhavnske Re, der var oprettet i 1915. Ved udgangen af 1988 havde Alm. Brand overtaget aktiemajoriteten. Kjøbenhavnske Re gik i 2002 i (solvent) likvidation.
 

ASD 1960.18: En snedker havde underskrevet en begæring om tegning af ulykkesforsikring, men blev først bekendt med forsikringsbetingelserne, da han modtog policen, og gjorde under henvisning hertil gældende, at der ikke var indgået nogen endelig aftale. Heri fik han ikke medhold, da han ikke efter at have modtaget forsikringsbetingelserne havde fremsendt nogen indsigelse over for selskabet. Er selskabet ikke gået ud fra, at policen er i overensstemmelse med begæringen, eller er dette vel tilfældet, men forsikringstageren ikke måtte indse det, kan man ikke anvende reglen i Aftaleloven § 6, stk. 2. Resultatet bliver da, at der slet ikke er indgået nogen aftale, idet alene Aftaleloven § 6, stk. 1, finder anvendelse. Da dette resultat imidlertid ofte vil være hårdt mod forsikringstageren, må man fravige Aftaleloven § 6 og antage, at der i sådanne tilfælde er indgået en aftale, men vel at mærke på de vilkår, der står anført i begæringen. 

 

U 1982168: I en begæring om tegning af en sædvanlig motorkøretøjsforsikring, der var indsendt af en mand, der ikke var fyldt 25 år, var det anført, at der gjaldt en selvrisiko på 500 kr. Den fremsendte police henviste til de vedlagte forsikringsvilkår, hvori der fandtes en bestemmelse om, at der beregnedes en yderligere selvrisiko på 500 kr., hvis køretøjet i uheldsøjeblikket blev ført af en person, der ikke var fyldt 25 år. Under den unge mands kørsel med køretøjet blev det beskadiget, og selskabet gjorde nu gældende, at der gjaldt en selvrisiko på 1.000 kr. - Det antoges imidlertid, at der kun gjaldt en selvrisiko på 500 kr. som anført i forsikringsbegæringen.

Geschreven op: 04-12-2020
Maak simpel je website Eigen site maken